top of page
IMG_5354.jpg

Velkommen til
Elsfjord Montessoriskole

Elsfjord Montessoriskole er en friskole helt nord i Vefsn. Her har vi tilgang til både fjell, skog, strand og fjære.

Skolen ligger "vegg i vegg" med barnehagen, slik at barna får en trygg overgang fra barnehage til skole.

Her har vi fokus på trivsel, kvalitet, og et godt læringsmiljø, hvor alle barn er velkommen, også de som tilhører en annen skolekrets enn Elsfjord og omegn.

Elsfjord Montessoriskole

Elsfjord Montessoriskole tilbyr:

Flinke lærere, og høy lærertetthet, slik at ditt barn blir sett, og får den oppfølgingen ditt barn trenger for å lykkes.

Barna starter dagen med felles frokost. Dette gir barna en god start på dagen. De får mulighet til å være sosiale, og alle får spist god mat, før de begynner skolearbeidet.

1. - 7. klasse - ingen skolepenger, kun 400kr per mnd i kostpenger, som dekker begge måltider per dag.

Leksefri skole 

 

Skoledagen varer fra 08.30-15.00. (Bussen kommer 08.20, og henter 15.20)
Det er felles frokost og lunsj for alle elevene hver dag.

Litt lengre skoledag og fri hver fredag 

Søknadsfrist, prosessen og antall:
Søknadsfrist for skoleåret 22/23 er 01.03.
Vi tar i mot søknader etter fristen, men de som søker innen fristen vil bli prioritert.

 

Vi har plass til 25 elever.

Søkere til 1. klasse vil prioriteres først, deretter 2. klasse.

IMG_5359.jpg
bottom of page